Náš příběh | IN CATERING s.r.o.
IN CATERING

Náš příběh

Zpět


#MYJSMECATERING

Milujeme jídlo a gastronomii. Cateringové služby zajišťujeme od roku 1995. 

Jsme součástí rodiny IN CATERING Group, která provozuje restaurace SOU100 Žižkov a Ristorante Fabiano a samoobslužné resturace il Bistro a Tácy na Pankráci.

Naše cesta k úspěchu je neustálým dobrodružstvím. I po letech zkušeností neztrácíme chuť k dalšímu růstu. Jsme silnější, zkušenější a otevřeni novým výzvám. Neustále hledáme nové způsoby, jak inovovat, inspirovat a rozvíjet naše dovednosti.

Co je pro nás nejdůležitější? Vaše spokojenost. Naše práce je pro nás zábavou a tou nejlepší odměnou je, když naše nadšení sdílíte i vy.


Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti

 

Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativa udržitelnosti a ESG v Česku, sdružuje členy, kteří naplňují Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN.

Vizí asociace je, aby se udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

A protože nám napříč celou skupinou IN CATERING Group záleží na těchto tématech, stali jsme se členy asociace a posilujeme odpovědnost každého z nás za místo a planetu, na které žijeme.

A jakým oblastem se v této problematice věnujeme?


Fotovoltaická elektrárna 

Společnost IN CATERING s.r.o. realizuje projekt Fotovoltaická elektrárna společnosti IN CATERING s.r.o. reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005919, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

 


Využíváme chytrou fotovoltaiku - Fotovoltaická elektrárna na budově sídla

Snažíme se jít ruku v ruce s přírodou, chceme šetřit a být alespoň částečně soběstační, rozhodli jsme se vybudovat na budově sídla společnosti fotovoltaickou elektrárnu.

Náš solární systém má významný přínos pro životní prostředí, který plyne především ze zamezení emisí z jiných druhů elektráren. Naše elektrárna ušetří přírodu o 72,98 tun CO₂ ročně!

Inteligentní řešení fotovoltaiky poskytuje komplexní management pro řízení stability a ovládání distribuované a decentralizované kapacity zdrojů energie. Sbírá podstatná data k udržení stability lokální distribuční sítě a externí distribuční sítě. Systém je schopen dávat pokyny na prodej či nákup energie při výkyvech cen a zátěže na síť elektrické energie dle požadavků sítě anebo uživatele.

Chytré algoritmy sledují výkyvy počasí a cen elektřiny na burze každou hodinu. Reagují s naším zdrojem a úložištěm okamžitě a tím pádem se návratnost výrazně více zvyšuje. 


Certifikát o kompenzaci CO2


Spolupracujeme s Potravinovou bankou

Nechceme jen vařit nebo vás obsluhovat. Chceme, aby naše práce měla smysl. Proto jsme se v poslední době zaměřili na výrazné omezení plýtvání potravinami.

Primárně se snažíme neplýtvat při výrobě a zužitkovat vše, co jde. To ale není možné úplně vždy, na našich akcích klientům někdy část jídla zbyde, a když ho sami nevyužijí, měli bychom ho vyhodit.

Díky tomu vznikl nápad spolupráce s potravinovou bankou, která od nás nevyužité jídlo přebere a zajistí, aby pomohlo tam, kde je potřeba.

Zároveň se snažíme přecházet na recyklovatelné obaly, brčka či recyklovatelný papír. V posledních letech je zátěž plasty a dalšími složitě zpracovatelnými materiály důležitým tématem a je potřeba se jím zabývat.


Spolupracujeme s organizací Rytmus

 

Spolupracujeme s organizací Rytmus, která k nám každý týden na praxi posílá hendikepovaného studenta, kterému pomáháme začlenit se do "normálního" života.

 


Spolupracujeme se speciální školou Rooseveltova

Pomoci je na světě třeba víc než dost a někdy i drobnost dokáže divy.

Již 20 let podporujeme Základní školu speciální Rooseveltova s autistickými a mentálně postiženými dětmi. Připravujeme pro ně pohoštění k různým příležitostem, třeba ke Dni dětí. Zároveň pomáháme i s nákupem školních pomůcek, na které rodiče často nemají dostatek finančních prostředků.

Pamatujeme i na seniory, především na ty v Domově svaté Rodiny v Liboci.

Naši zaměstnanci společně darují krev nebo plazmu a připravujeme další charitativní projekty. 


Možnost čerpání náhradního plnění - spolupráce s kavárnou Modrý domeček

Po předchozí dohodě převezmeme patronát nad výrobou občerstvení u společnosti zaměstnávající více jak 50 % osob se zdravotním postižením. Podpoříte tak handicapované s možností daňových odpisů a garancí naší kvality.

Nezapomeňte nám říci předem, že máte o čerpání náhradního plnění zájem. V průběhu spolupráce již nebude možné čerpání dohodnout.


Centralizujeme výrobu a soustředíme se na domácí produkty

Centralizujeme výrobu a soustředíme se na domácí produkty, snažíme se využívat lokální a české dodavatele. 


Jsme domácím dodavatelem cateringu v ECO friendly venue - Cubex Centrum Praha

 

Stejně, jako je téma ekologie a společenské odpovědnosti důležité pro nás, je důležité i pro naše partnery. Věděli jste, že Cubex Centrum Prahaj e součástí „zelené budovy“ s nejvyšším certifikátem udržitelnosti – LEED Platinum? Tato certifikace není jen o označení, ale především o splnění přísných standardů v této oblasti. Napovíme, že splachování dešťovou vodou či úsporné využívání přívodu teplotně upraveného vzduchu do sálů je jen začátek…


HASAP certifikát

Jsme držitelem certifikátu HASAP, zavedení postupů založených na zásadách HACCP.

V souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.


Česká eventová asociace

Od roku 2020 jsme byli partnerem a od 1. 1. 2024 jsme členem České eventové asociace.

IN CATERING

Poptávkový formulář

Asociace společenské odpovědnosti
Jsme členem Asociace společenské odpovědnosti
Česká eventová asociace
Jsme členem České eventové asociace