Zdraví a hygiena

Za kvalitu gastronomie osobně ručí šéf kuchyně, Jiří Zeman.

doprovod

Zdraví a hygiena

Systém ověřování kvality připravovaných pokrmů neustále zdokonalujeme. Neponecháváme náhodě nic, od výběru samotných pracovníků, přes dodavatele, až po pravidelné kontroly jakosti.

Společnost In Catering je od roku 2002 certifikovanou firmou v systému HASAP včetně osvědčení o zavedení systému správné hygienické a výrobní praxe, čímž zaručuje, že veškeré technologické, logistické a servisní postupy jsou v souladu s těmito osvědčeními.

Přijďte se přesvědčit, osobně vás provedu. Těším se na vás!

Jiří Zeman, šéfkuchař

Podpis Jiřího Zemana

Hygienická osvědčení

Certifikát HASAP Certifikát HASAP Certifikát HASAP 

číst dál

© 2018 In Catering